Jak meditovat v běžném životě

Meditace je zklidnění, ztišení, soustředění.

Meditace může mít několik forem

1/ meditace v chůzi

2/ meditace při činnosti

3/ meditace vsedě, vleže

 

Slovo meditace vzniklo z latinského „meditatio“ = „rozjímání“.

 

Meditace_v_beznem_zivote

1/ Meditaci v chůzi můžeme zažít například při procházce lesem, kdy vnímáme sami sebe jak jdeme a zároveň i okolní krajinu, jsme klidní a nikdo nás nevyrušuje, nemluvíme. Praktikuje se také meditace v labyrintu.

2/ Pokud děláme danou věc naplno, jsme maximálně soustředěni, naše mysl jen jakoby pozoruje, co děláme. Často býváme v meditaci při tvůrčí činnosti jako je šití, malování, děti když staví hrad z lega.

3/ Při meditaci vleže je obtížné neusnout, proto je lepší meditovat vsedě. Při meditaci vsedě neděláme vůbec nic, výsledek má být klidný dech a klidná mysl bez myšlenek, ten stav kdy jen jsme. Díky vyprázdnění mysli se stáváme více duchovní a tím pádem svobodní.

  

Meditace v každodenním životě?

Meditace není žádná složitá věc. Stačí si najít v pravidelném rytmu chvíli v rámci dne, kdy se meditaci budete věnovat. Je to stejné, jako plánujete pauzu na oběd.

Pokud cvičíte, (ať už je to cokoli), zařaďte meditaci na konec cvičení. Zařazením meditace do pravidelného denního rytmu se tak stane součástí programu.

 

Proč meditovat?

Jaký je přínos meditace? Není to zase jenom nějaký módní výstřelek?

Lidský organismus umí neuvěřitelné věci. Základní dva režimy, ve kterých funguje, jsou

1/ Tvoření

2/ Boření

1/ V režimu tvoření zvyšuje svoji činnost například trávení, zpomaluje se srdeční činnost, běží imunitní systém, dech je hluboký a klidný. Je to právě ten stav, kdy má tělo prostor věnovat se samo sobě.  Nemusí v tu chvíli reagovat na podněty z okolí. Je aktivován parasympatický nervový systém.

2/Boření – režim, kdy je aktivována fyzická obrana člověka a je aktivní poplachová reakce. Tzn. je to reakce těla na nebezpečí buďto útěkem nebo bojem. V tomto režimu máme aktivní svaly, zrychluje se činnost srdce, zrychluje se dech, rozšiřují se zornice, zpomaluje činnost trávicího ústrojí, a tělo se připravuje na rychlou fyzickou akci. Tento režim by měl být dočasný a trvat krátkou dobu. Je aktivován sympatický nervový systém. Boření to nazývám, protože je to boj – destrukce – boření.

Bohužel, současný životní styl nás v tomto režimu udržuje větší část dne. Jsme ve střehu na ulici, v práci, na poradě, při řízení auta a ve finále i při koukání na detektivku v televizi nebo provozování adrenalinového sportu.

Tomu říkáme STRES.

Dlouhodobá připravenost k útěku nebo útoku nás připravuje o harmonický průběh trávení, o přirozenou funkci imunitního systému atd. Strnulost vnitřní se projeví brzo strnulostí svalů, a to už je jenom krůček od chronických potíží typu bolesti hlavy, bolesti zad atd atd.

Meditace navozuje stav Tvoření, kdy právě máme prostor pro harmonizaci našeho organismu. Meditace je proces celého těla a týká se celého našeho bytí, našeho způsobu života a prožívání.

 

Motivace k meditaci

Abyste z meditace měli dobrý pocit, můžete zkusit následující: napište si na papír svůj aktuální stav, popište svoje tělesné bolístky, chronické obtíže, emoční bolístky, svoji celkovou životní situaci, a buďte pravdiví. Je to pro vás, nikomu to číst nedávejte. No a po nějaké době meditací se na ten papír podívejte, napište opět svůj aktuální stav. Lépe si tak uvědomíte změny. Změny k lepšímu si totiž dost často neuvědomujeme, nepřikládáme jim tak velký význam jako změnám k horšímu. Začátek bolesti si uvědomím velice rychle, ale že bolest odezněla, nám chvíli trvá si všimnout.

Pro navození klidného stavu je potřeba najít pohodlnou pozici. Proto může pomoci tak zvaný meditační polštář. Vzhledem k širokému použití ho můžete najít pod různými označeními, tak například: meditační sedák, meditační polštář, podložka, podsedák, taburetka, puf, podprdelník, zafu.

Podsedáky bývají plněné přírodními materiály, obvykle pohankovými nebo špaldovými slupkami, případně kombinací obou. V každé části světa mívají jiné zdroje, proto se do sedáků dávají také kokosová vlákna, bavlna a další materiály.

Jak meditační polštář používat – jak na něm sedět a jakou vybrat velikost rozebíráme v dalším článcích:

Jak vybrat vhodnou velikost meditačního sedáku

Široké využití meditačního sedáku, polštáře - jak na něm sedět

Meditacni-polstar-oranzovy-narovnava-zada2

Překážky na cestě k meditaci. Nedaří se vám hned se zklidnit?

Nevadí, všechno chce cvik. Jako jste se kdysi učili chodit nebo psát, či řídit auto. Všechno jste opakovali, než jste se mohli na danou dovednost spolehnout.

Zkoušejte to, uvidíte, že pokaždé to bude jiné. Někdy se zklidníte hned, jindy to zase potrvá. Učení se meditaci je naštěstí dynamický proces, nikdy to nebude stejné.

Kde meditovat?

Meditovat můžete sami nebo za pomoci učitele, mistra, v rámci meditační skupiny.

Pokud budete meditovat sami, je potřeba najít klidné místo doma nebo jinde, ale aby místo bylo bezpečné, aby vás nemohl kdokoli kdykoli vyrušit.

Meditační skupiny se nacházejí po celé ČR, najdete je na internetu.

 

Doporučení

Neberte to tak moc vážně, buďte hraví, buďte jako děti, objevujte (v tomto případě sami sebe).

Neberme se tak moc vážně. Objevujme klid, harmonii a radost.