Zboží odesíláme ZDARMA do všech výdejních míst Zásilkovny při nákupu nad 900 Kč.

Formulář pro uplatnění reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace


(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou emailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát (prodávající)
Internetový obchod: www.obchodsradosti.cz
Společnost:

Harmonická firma s.r.o.
Na břehu 496/13
190 00 Praha 9
IC: 08458332


E-mailová adresa: klara@obchodsradosti.cz
Telefonní číslo: +420 608 580 283

Spotřebitel:
Moje jméno a příjmení:.................................................................
Moje adresa: .................................................................
Můj telefon a e-mail:.................................................................
Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,
dne (*) jsem ve Vašem obchodě (*) vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat ).

.................................................................................................................................

..................................................................................................................................

 

Požaduji vyřídit
reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s
uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).


- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)


- Číslo objednávky:


- Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*) 
a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)


- Jméno a příjmení spotřebitele:
- Adresa spotřebitele:
- Email:
- Telefon:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.


V (zde vyplňte místo)..................................................

Dne (zde doplňte datum).................................................

(podpis)......................................................
______________________________________
Jméno a příjmení spotřebitele
Seznam příloh:
1. Faktura za objednané zboží č. (*) ....................................

Obecná poučení k uplatnění reklamace
Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným,
dostatečně věrohodným způsobem.
Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl.
Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny.
Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.
Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24 měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby
nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se
objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.
Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za
podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.