Formular odstoupeni od smlouvy

 

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát

Internetový obchod:                     www.obchodsradosti.cz

Společnost:                                       Harmonická firma s.r.o.
Se sídlem:                                          Na břehu 496/13, 190 00 Praha 9
IČ:                                                         08458332
E-mailová adresa:                           klara@obchodsradosti.cz
Telefonní číslo:                                +420 608 580 283

  

Následující údaje vyplní zákazník:

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží
..................................................... ..................................................... .....................................................

..................................................... ..................................................... .....................................................

  • Datum objednání ................................/datum obdržení ...................................
  • Číslo objednávky: .........................................
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem ........................................................
    a budou navráceny zpět způsobem ......................................................... (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)
  • Jméno a příjmení spotřebitele: .........................................................
  • Adresa spotřebitele: .........................................................
  • Email:  .........................................................
  • Telefon: .........................................................

 

V .......................... Dne ..............................

 

podpis spotřebitele:__________________________________

                                               Jméno a příjmení spotřebitele